top of page

DE REGIONALE SIKKERHETS-DAGENE 

REGIONAL BEREDSKAP - 
SMÅ STEDER, STORE UTFORDRINGER

1. - 2. NOVEMBER 2023
BODØ

Image by Johny Goerend
PNG_Uten årstall_exp.png

"Organiseringen med tverretatlig og tverrfaglig samling gir ubetinget godt læringsutbytte og en unik mulighet for nettverksbygging." Konferansedeltaker 2021

Foto: Johny Goerend/unsplash

VÅR VISJON ER AT TRØNDELAG OG NORDLAND SKAL GÅ FORAN SOM EKSEMPLER TIL ETTERFØLGELSE I ARBEIDET MED SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP

Årets program tar for seg den kommunale og regionale beredskapen i Trøndelag og Nordland, med fokus på de store utfordringene dagens trusselbilde presenterer

Med et regionalt perspektiv på samfunnssikkerhet er konferansen en møteplass for kompetanse- og nettverksbygging på de regionale aktørenes premisser. Konferansen er et samlingssted for sentrale og regionale myndigheter, kommuner, nødetater, næringsliv, utdanningsinstitusjoner, forskere og frivillige.

Program
matt-hearne-LA0NPeHdp5A-unsplash.jpg

Foto: Matt Hearne/unsplash

PNG_Symbol.png

PROGRAM
fjorårets konferanse (2022)

ONSDAG 16. NOVEMBER

11:00 Registrering

11:30 Lunsj

12:30 Trygge og sikre lokalsamfunn i en usikker verden

13:30 Kaffe

14:00 Et trusselbilde i endring

15:30 Luftepause og kaffe

15:45 Gruppesesjon: Hvordan forholder vi oss til et varig endret

16:15 Plenumavslutning

19:00 Konferansemiddag

risikobilde i Europa?

Foredragsholdere
susan-wilkinson-JYH5KDzwM_M-unsplash.jpg

Foto: Susan Wilkinson/unsplash

FOREDRAGSHOLDERE fjorårets konferanse (2022)

Tore Onshuus Sandvik

Fylkesordfører, Trøndelag

Velkommen til Trøndelag

Erlend Hagenes

Leder av Øvelse Nord

Øvelse gjør mester!

Tormod Heier

Professor, Forsvarets høyskole

Krig i Europa: Hva nå - hva kan vi vente oss?

Tora Aasland

Sosiolog og tidligere statsforvalter

Frivilligheten som ressurs i fremtiden

Roger Lian

Direktør, NTNU Samfunnsforskning

Brobygging mellom forsknings- og praksisfeltet

Matthieu Branlat

Seniorforsker, SINTEF Digital

Engaging civil society in societal resilience

Ørjan Karlsson

Stipendiat Nord universitet / Fagdirektør, DSB

Humanitære katastrofer og flyktningekriser - erfaringer fra 2014 og 2022

Jannicke Fiskvik

Forsker, SINTEF Digital

Storebror ser deg? Sikkerhet vs. frihet

Konferansier 2022 var Eivind Moen, avdelingssjef ved

St. Olavs driftsservice

Henning Irvung

Seniorrådgiver, Statsforvalteren i Trøndelag

Gradert ROS Trøndelag

Ole Bøklepp

Seniorrådgiver, DSA

Atomsikkerhet

Harald Fardal

Utredningsleder, DSB

Digitale og hybride trusler i ROS-analyser

Tone Merethe Aasen

Prosjektleder Universitetskommunen Trondheim

Kunnskaping i samarbeid mellom forskning og praksis - i og mellom kriser

Åge Tøndevoldshagen

Brannsjef, Lesja og Dovre brannvesen

Å få mye ut av lite - frivillighetens rolle

Tanja Ellingsen

Førsteamanuensis, Nord universitet

Krenking eller ytringsfrihet? Antistatlige holdninger og mistillit som problem for samfunnssikkerhet

Stian Antonsen

Seniorforsker, NTNU Samfunnsforskning

Trygge og sikre lokalsamfunn - en voksende oppgave?

Med forbehold om enkelte endringer i programmet.

Påmelding
Image by Mark König

Foto: Mark König/unsplash

PÅMELDING OG PRISER

Informasjon om priser og påmelding kommer snart!

IMG_5473.jpg

Foto: Ida Kristin Schjesvold

OM KONFERANSEN

Velkommen til Nordland!

 

De regionale sikkerhetsdagene 2023 vil gjennomføres i Bodø!

Konferansen er et fysisk arrangement, med planlagte dialoger og diskusjoner, og vil følgelig ikke streames digitalt.

Arrangementet vil være fylt med spennende tverrfaglig innhold med dyktige foredragsholdere, og rom for god diskusjon og nettverksbygging!

Mer informasjon kommer snart!

Tilbakemeldinger fra konferansedeltakere 2021:

"Organiseringen med tverretatlig og tverrfaglig samling gir ubetinget godt læringsutbytte og en unik mulighet for nettverksbygging."

"Det var et bredt og innholdsrikt program, og en flott arena for å treffe andre som jobber med samme fagfelt."

"Et utmerket og inspirerende program, godt med pauser slik at man fikk tid til å mingle og bygge nettverk"

Om konferansen
Image by Markus Spiske

Foto: Markus Spiske/unsplash

ARRANGØRER

logo_NORD.jpg
NORDLAB.png
SINTEF_logo-JPG-blue-RGB.jpg
NTNU Samforsk logo.png
Logo Statsforvalteren i Nordland.png
Logo Statsforvalteren i Trøndelag.png
st-olav.png

Konferansen gjennomføres som dugnad og spleiselag blant virksomheter som har interesse i å holde sikkerhetsnivået i regionen høyt, og som ser det som en del av sitt samfunnsansvar å bidra til et trygt og stabilt samfunn.

Arrangørene i media:

Forskerpodden: Episode om frivillighetens rolle og regionalt samarbeid i beredskapsarbeidet

Kronikk i Midtnorsk debatt

Om oss
nikolas-noonan-fQM8cbGY6iQ-unsplash.jpg

Foto: Nikolas Noona/unsplash

SPONSORER

Logo_nfk_300dpi.jpg
logo_TRFK.png
DSA.png
gemini-cercis.jpg
logo-ross-geminisenter.png
arvalogogrnn_2.png

De regionale sikkerhetsdagene ville ikke vært mulig uten økonomisk støtte fra våre sponsorer

Image by Rodion Kutsaev

Foto: Rodion Kutsaev/unsplash

KONTAKT OSS

Prosjektleder

Vilde Steiro Amundsen

vilde.amundsen@samforsk.no

Tel: +47 478 54 802

 

Program

Gunhild Birgitte Sætren

gunhild.b.satren@nord.no

Tel: +47 748 23 727

Stian Antonsen

stian.antonsen@samforsk.no

Stine Skaufel Kilskar

stine.s.kilskar@sintef.no

Daniel Strømstad Kibsgaard

daniel.s.kibsgaard@nord.no

Naska Xas

naska.xas@samforsk.no

Trine M. Stene

Trine.M.Stene@sintef.no

Henning L. Irvung

fmtlhli@statsforvalteren.no

Lisa Fontana Tobiassen

lifto@statsforvalteren.no

Kontakt oss
bottom of page