DE REGIONALE SIKKERHETS-DAGENE 

TRYGGE OG SIKRE LOKALSAMFUNN
I EN USIKKER VERDEN:
BEREDSKAPSARBEID I PRAKSIS

16.-17. NOVEMBER 2022
TRONDHEIM

erlend-ekseth-0a5VbkqqFFE-unsplash.jpg
PNG_Uten årstall_exp.png

"Organiseringen med tverretatlig og tverrfaglig samling gir ubetinget godt læringsutbytte og en unik mulighet for nettverksbygging." Konferansedeltaker 2021

Foto: Erlend Ekseth/unsplash

VÅR VISJON ER AT TRØNDELAG OG NORDLAND SKAL GÅ FORAN SOM EKSEMPLER TIL ETTERFØLGELSE I ARBEIDET MED SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP

Årets program fokuserer på et trusselbilde i endring og hva dette betyr for lokal samfunnssikkerhet og beredskap i kommuner og regioner.

Med et regionalt perspektiv på samfunnssikkerhet er konferansen en møteplass for kompetanse- og nettverksbygging på de regionale aktørenes premisser. Konferansen er et samlingssted for sentrale og regionale myndigheter, kommuner, nødetater, næringsliv, utdanningsinstitusjoner, forskere og frivillige.

 
matt-hearne-LA0NPeHdp5A-unsplash.jpg

Foto: Matt Hearne/unsplash

PNG_Symbol.png

PROGRAM

ONSDAG 16. NOVEMBER

11:00 Registrering

11:30 Lunsj

12:30 Trygge og sikre lokalsamfunn i en usikker verden

13:30 Kaffe

14:00 Et trusselbilde i endring

15:30 Luftepause og kaffe

15:45 Gruppesesjon: Hvordan forholder vi oss til et varig endret

16:15 Plenumavslutning

19:00 Konferansemiddag

risikobilde i Europa?

 
susan-wilkinson-JYH5KDzwM_M-unsplash.jpg

Foto: Susan Wilkinson/unsplash

FOREDRAGS-HOLDERE

Tore Onshuus Sandvik

Fylkesordfører, Trøndelag

Velkommen til Trøndelag

Erlend Hagenes

Leder av Øvelse Nord

Øvelse gjør mester!

Tormod Heier

Professor, Forsvarets høyskole

Krig i Europa: Hva nå - hva kan vi vente oss?

Tora Aasland

Sosiolog og tidligere statsforvalter

Frivilligheten som ressurs i fremtiden

Roger Lian

Direktør, NTNU Samfunnsforskning

Brobygging mellom forsknings- og praksisfeltet

Matthieu Branlat

Seniorforsker, SINTEF Digital

Engaging civil society in societal resilience

Ørjan Karlsson

Stipendiat Nord universitet / Fagdirektør, DSB

Humanitære katastrofer og flyktningekriser - erfaringer fra 2014 og 2022

Jannicke Fiskvik

Forsker, SINTEF Digital

Storebror ser deg? Sikkerhet vs. frihet

Årets konferansier er Eivind Moen, avdelingssjef ved St. Olavs driftsservice

Henning Irvung

Seniorrådgiver, Statsforvalteren i Trøndelag

Gradert ROS Trøndelag

Ole Bøklepp

Seniorrådgiver, DSA

Atomsikkerhet

Harald Fardal

Utredningsleder, DSB

Digitale og hybride trusler i ROS-analyser

Tone Merethe Aasen

Prosjektleder Universitetskommunen Trondheim

Kunnskaping i samarbeid mellom forskning og praksis - i og mellom kriser

Åge Tøndevoldshagen

Brannsjef, Lesja og Dovre brannvesen

Å få mye ut av lite - frivillighetens rolle

Tanja Ellingsen

Førsteamanuensis, Nord universitet

Krenking eller ytringsfrihet? Antistatlige holdninger og mistillit som problem for samfunnssikkerhet

Stian Antonsen

Seniorforsker, NTNU Samfunnsforskning

Trygge og sikre lokalsamfunn - en voksende oppgave?

Med forbehold om enkelte endringer i programmet.

 
Image by Mark König

Foto: Mark König/unsplash

PÅMELDING OG PRISER

Grunnet stor pågang har vi utvidet påmeldingsfristen til 31. oktober!

Påmeldingsfrister

Early bird: 12. september 2022

Ordinær frist: 31. oktober 2022

Priser

Konferansedeltakelse - Early bird - kr 1 800

Konferansedeltakelse med middag - Early bird - kr 2 500

Konferansedeltakelse - ordinær frist - kr 2 050

Konferansedeltakelse med middag - ordinær frist - kr 2 750

Hotellrom

For bestilling av overnatting på Scandic Nidelven, benytt følgende bookingkode:

BNOR161122, eller klikk deg direkte til hotellets nettside her. Etter 16. september kan vi ikke garantere ledige hotellrom.

IMG_5473.jpg

Foto: Ida Kristin Schjesvold

OM KONFERANSEN

Velkommen til Trøndelag!

 

De regionale sikkerhetsdagene 2022 vil gjennomføres i lokalene til Scandic Nidelven, Havnegata 1-3 i Trondheim. Hotellet er sentralt plassert i sentrum av Trondheim med utsikt til Nidelva og Solsiden.

Konferansen er et fysisk arrangement, med planlagte dialoger og diskusjoner, og vil følgelig ikke streames digitalt.

Onsdag 16. november er det duket for konferansemiddag på Scandic Nidelven.

Konferansier

Til å lose oss trygt gjennom årets konferanse har vi gleden av å ha Eivind Moen som konferansier. Han leder avdelingen ved St. Olavs hospital for logisitikk og forsyning, inkludert beredskapsansvar for disse fagområdene. Moen har også bakgrunn fra Forsvaret, med krisehåndtering og beredskap som noen av arbeidsområdene, samt arbeidet som rådgiver i en privat virksomhet innen krisehåndtering, beredskap og risikostyring.

Tilbakemeldinger fra konferansedeltakere 2021:

"Organiseringen med tverretatlig og tverrfaglig samling gir ubetinget godt læringsutbytte og en unik mulighet for nettverksbygging."

"Det var et bredt og innholdsrikt program, og en flott arena for å treffe andre som jobber med samme fagfelt."

"Et utmerket og inspirerende program, godt med pauser slik at man fikk tid til å mingle og bygge nettverk"

 
Image by Markus Spiske

Foto: Markus Spiske/unsplash

ARRANGØRER

logo_NORD.jpg
NORDLAB.png
SINTEF_logo-JPG-blue-RGB.jpg
NTNU Samforsk logo.png
Logo Statsforvalteren i Nordland.png
Logo Statsforvalteren i Trøndelag.png
st-olav.png

Konferansen gjennomføres som dugnad og spleiselag blant virksomheter som har interesse i å holde sikkerhetsnivået i regionen høyt, og som ser det som en del av sitt samfunnsansvar å bidra til et trygt og stabilt samfunn.

Arrangørene i media:

Forskerpodden: Episode om frivillighetens rolle og regionalt samarbeid i beredskapsarbeidet

Kronikk i Midtnorsk debatt

 
nikolas-noonan-fQM8cbGY6iQ-unsplash.jpg

Foto: Nikolas Noona/unsplash

SPONSORER

Logo_nfk_300dpi.jpg
logo_TRFK.png
DSA.png
gemini-cercis.jpg
logo-ross-geminisenter.png
arvalogogrnn_2.png

De regionale sikkerhetsdagene ville ikke vært mulig uten økonomisk støtte fra våre sponsorer

Image by Rodion Kutsaev

Foto: Rodion Kutsaev/unsplash

KONTAKT OSS

Prosjektleder

Hege Christin Stenhammer

hege.c.stenhammer@nord.no

Tel: 75 51 76 21

 

Program

Stian Antonsen

stian.antonsen@samforsk.no

Tel: 997 13 739

Gunhild Birgitte Sætren

gunhild.b.satren@nord.no

Jannicke Fiskvik

jannicke.fiskvik@sintef.no

Tanja Ellingsen

tanja.ellingsen@nord.no

Naska Xas

naska.xas@samforsk.no

Trine M. Stene

Trine.M.Stene@sintef.no

Henning L. Irvung

fmtlhli@statsforvalteren.no

Anne Stemland Olsen

fmnoaol@statsforvalteren.no